Beleid

Het kind
Niet 1 kind is hetzelfde. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Alle mensen om het kind heen bieden ondersteuning. Wij vinden aandacht, respect, liefde, creativiteit en regelmaat belangrijk. Vanuit een veilige omgeving kunnen de kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen vol zelfvertrouwen.


Leeftijd
•Binnen een gastgezin mogen in totaal maximaal vijf gastkinderen opgevangen worden in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, waarbij eigen kinderen worden meegeteld. Van die vijf kinderen mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar. Als een gastouder zelf kinderen boven de 4 jaar heeft moet zij aan de eisen voldoen die horen bij de categorie hieronder (dus de groep van 0 tot 13 jarigen).
•Een gastouder mag maximaal zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar tegelijk opvangen, waarbij de eigen kinderen tot 10 jaar moeten worden meegeteld. Van de zes kinderen mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar.


Opvangruimte
Regelmatig wordt er een Risico-Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de opvangruimte voldoet aan de wettelijke eisen.
De kinderen slapen beneden in de slaapkamer.
Het gehele huis is rookvrij.


Noodopvang
Als er noodopvang nodig is zijn er collega's bereid deze opvang te bieden, mits zij plek hebben. Voor diegene die een comfortpakket bij Berend Botje heeft wordt deze noodopvang door Berend Botje verzorgt.


Dagen waarop geen opvang wordt geboden/gevraagd
Gastouder en ouder zijn verplicht om dagen waarop opvang niet mogelijk is zo vroeg mogelijk, doch tenminste 1 maand van te voren aan elkaar te melden. Indien deze termijn niet in acht is genomen dan is , in het geval de ouder in verzuim is, de F&F gastouder gerechtigd de opvanguren in rekening te brengen ondanks dat opvang niet is geboden. In het geval dat F&F gastouder in verzuim is worden de uren niet aan u berekend.


Ziekte
Als het kind ziek is heeft het meer aandacht nodig dan normaal. Dit kan ten koste gaan van de aandacht voor de andere gastkinderen. Als een kind ziek is bekijken wij samen met de ouders wat het beste is. Dit hangt af van het aantal kinderen wat op dat moment gebruik maakt van de opvang. Ook kijken we of er sprake is van eventuele besmetting. Mocht het kind op school ziek worden, dan halen wij het van school.


Achterwachtregeling
De achterwacht is in geval van calamiteiten binnen 15 minuten ter plaatse. De achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens opvangtijden. Als wij met de kinderen buitenshuis zijn wordt er altijd een mobiele telefoon meegenomen.


Brengen/halen van school
De kinderen worden lopend gebracht en gehaald van school. Bij regenachtig weer is het handig om een regenjas / laarzen mee te geven aan het kind.


Training
Regelmatig worden wij door Kinderopvang Berend Botje bijgeschoold door het volgen van training en cursussen. Deze deskundigheidsbevordering heeft te maken met de opvang van gastkinderen. Zo kunnen wij onze kennis ophalen en/of verfrissen.